za_pacijente

Tumori su bolest nastala uslijed promjena (mutacija) u DNA gena uključenih u normalan, kontrolirani rast i diobu stanica. Najnovija saznanja o genima odgovornim za nastanak tumora pokazala su da je tumor vrlo kompleksna bolest i da se liječenje pacijenata mora individualizirati. Na taj način osigurava se maksimalna učinkovitost terapije, te smanjenje toksičnih učinaka i troškova liječenja. Ovakav pristup liječenju poznat je pod nazivom personalizirana ili individualizirana terapija.

Što je personalizirana terapija tumora?

Tumori su dugo vremena bili karakterizirani i liječeni ovisno o mjestu nastanka, npr. pluća, dojka, probavni trakt, koža i sl. Međutim, ovakav tradicionalan pristup, temeljen na morfološkim osobinama tumora vrlo je neprecizan. Na primjeru tumora pluća, iako se patohistološkom analizom tumorskog tkiva kod mnogih pacijenata nađu slične promjene, različiti biološki procesi mogu biti odgovorni za rast tumorskih stanica na molekularnom nivou. Sve te promjene, u konačnici, određuju prognozu i odabir lijekova koji su prema trenutnim saznanjima prikladni za liječenje. Zbog toga su onkolozi uvidjeli potrebu za podjelom pacijenata na manje, homogenije skupine temeljene na genskim promjenama.

Najnovija dostignuća molekularne biologije razjasnila su različite molekularne mehanizme nastanka i progresije tumora jedinstvene za svaki pojedini tip tumora. Novi protutumorski lijekovi razvijeni su s ciljem djelovanja na specifične genomske promjene i primjenjuju se kod liječenja pacijenata s određenim, genetički okarakteriziranim, tipom tumora.

Promjene pojedinog tumora (biomarkeri), određene iz tkiva tumora dobivenih nakon operacija ili iz bioptata, omogućavaju odabir terapije prema individualnoj potrebi svakog pacijenta, a koja djeluje na specifične signalne molekule u tumorskim stanicama. Tumorske markere možemo podijeliti u dvije osnovne skupine:

 • Prognostički markeri – markeri koji ukazuju na bolji ili lošiji ishod neovisno o liječenju
 • Prediktivni markeri – markeri koji ukazuju na bolji ili lošiji odgovor na pojedinu terapiju.

Upravo ovi posljednji, prediktivni markeri, već se niz godina koriste u svjetskim laboratorijima s ciljem odabira najuspješnije terapije i temelj su personalizirane medicine u onkologiji. Ovakav pristup omogućuje odabir pacijenata koji će najvjerojatnije imati značajnu dobrobit od primljene terapije, a ujedno doprinosi tome da se poštede pacijenti kod kojih je jasno da neće odgovoriti na pojedinu terapiju te bi liječenje bilo neučinkovito i s izraženim toksičnim učincima. Određivanje karakteristika u tumoru svakog pojedinog pacijenta dovest će do povećanja učinkovitosti liječenja, smanjenja nuspojava i toksičnosti, poboljšanja kvalitete života, te na kraju i smanjenja troškova liječenja.

Skupinu testova koji omogućavaju otkrivanje uzroka nastanka pojedinog tumora, a samim time i moguće terapeutske mete, zovemo molekularno profiliranje. Ovi testovi određuju promjene u slijedu (mutacije) DNA pojedinih gena, promjenu broja kopija nekog gena, translokacije gena ili dijela gena, te promjene nastale na proteinskom nivou.

Dijagnosticiran Vam je tumor, kako će vaš liječnik započeti s tretmanom?

U trenutku kada vam je tumor dijagnosticiran, vaš onkolog će vjerojatno započeti liječenje standardnom terapijom propisanom za vrstu tumora. Ukoliko se ta terapija pokaže neučinkovitom, započeti će sljedeći ciklus standardne terapije. Ovakvi ciklusi nastavljaju se uz nadu da će svaki sljedeći biti učinkovit. Takav pristup liječenju tumora obično je učinkovit tijekom i nakon prvog ciklusa za većinu pacijenata. No, uspjeh svakog sljedećeg ciklusa je sve manji ili nikakav. Dakle, u RH je medicina i dalje vođena protokolima koji su se pokazali korisni za veći broj pacijenata (oko 30% populacije), oslanjajući se na statističke analize u predviđanju ishoda liječenja, a zanemarujući specifičnosti svakog pojedinog pacijenta. Danas je poznato preko 200 različitih tipova i subtipova karcinoma, a to još nije potpun broj. Svaki od tih tipova i subtipova je poseban i kao takav se mora i liječiti. Tumor svakog pojedinca je poseban jer sadrži jedinstvene promjene u genomu i upravo te promjene, a ne organ u kojem je došlo do nastanka tumora, trebale bi biti vodilje ili mete terapije.

Naučite više o molekularnom profiliranju od svog liječnika.

Razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste saznali je li molekularno profiliranje dobar izbor koji bi dodatnim i vrijednim informacijama pomogao u vašem liječenju.

Naučite više o molekularnom profiliranju od svog liječnika

Razgovarajte sa svojim liječnikom kako bi saznali da li je molekularno profiliranje dobar izbor da dobijete informacije koje bi pomogle u vašem liječenju.

Postavite pitanja:

 • Trebam li analizirati biomarkere tumora molekularnim profiliranjem?
 • Koliko su učinkovita i korisna takva testiranja?
 • Da li je molekularno profiliranje pogodno za moj tumor?
 • Koji su biomarkeri općenito povezani s mojim tipom tumora?
 • Što takvo testiranje može reći o mom tumoru?
 • Ako je molekularno profiliranje dobar izbor, što trebam znati?
 • Koji testovi su potrebni? Da li je potrebna dodatna biopsija za to testiranje?
 • Tko će obaviti takvo testiranje?
 • Koliko će dugo trebati da dobijem rezultate tog testiranja?
 • Što će molekularno profiliranje otkriti o mom tumoru?
 • Kako će rezultati testiranja utjecati na odabir terapije?
 • Da li je moj onkolog upoznat s ovom analizom?
 • Da li želi upotrijebiti rezultate analize kako bi odluka o daljnjem liječenju bila što uspješnija?

Biomarkeri mogu promijeniti način na koji se liječi Vaš tumor. Kako bi lakše vodili razgovor s Vašim liječnikom u željenom smjeru, da li znate postaviti prava pitanja?

Caris Life Sciences nudi pacijentima više mogućnosti. Te mogućnosti u konačnici znače...više vremena s onima koji su nam važni.