Caris Molecular Intelligence® je servis pogodan za sve tipove solidnih tumora. Posebice se preporuča u slučajevima kada je sljedeći korak u liječenju nejasan, kada je prva linija terapije neučinkovita, kod agresivnih tumora, kod tumora otpornih na standardne linije terapija te tumora nepoznatog podrijetla.
S obzirom da se tumorski biomarkeri mijenjaju tijekom vremena, posebice nakon uzimanja lijeka ili kombinacije lijekova najbolje je analizirati „svježi“ uzorak. No, ukoliko je nemoguće osigurati takav uzorak analizu je moguće napraviti i na starijem uzorku (bioptat uzet u svrhu dijagnoze ili tkivo tumora uzeto tijekom operativnog zahvata).

Paket usluga koje nudi Caris Life Sciences omogućuje liječniku da prilagodi širinu molekularnog profiliranja ovisno o potrebi svakog pacijenta individualno.

Mi Profile TM

Sveobuhvatna analiza biomarkera solidnih tumora na genskom i proteinskom nivou upotrebom različitih platformi: IHC, FISH/CISH, NGS, pirosekvenciranje, sekvenciranje gena po Sangeru, analiza fragmenata i qRT-PCR. Analiziraju se samo oni biomarkeri koji su klinički relevantni za pojedini tip tumora.

Snip20160127_2

Sekvenciranje sljedeće generacije (NGS)

Metoda NGS-a, i kao samostalna platforma, omogućava razotkrivanje klinički relevantnih informacija detektirajući u kratkom vremenu mutacije unutar više stotina hotspot mjesta u genomu tumora. U kliničkim studijama veliki broj ovih mutacija pokazao se uzrokom rezistencije na pojedine lijekove korištene u onkologiji. Ovom tehnikom analiziraju se promjene (točkaste mutacije, insercije i delecije nukleotida, promjene u broju kopija i fuzije) u 592 gena povezanih s odgovorom na određenu terapiju.