Caris Life Sciences (CLS)

Caris Life Sciencesje tvrtka utemeljena 2008. godine. Utemeljitelji tvrtke, vođeni činjenicom da je pacijent uvijek na prvom mjestu, kontinuiranim ulaganjem u inovacije i osuvremenjavanjem svakog dijela usluge, doveli su do toga da je CLS je postala vodeća biotehnološka kompanija u području personalizirane medicine. Cilj CLS je ostati među najboljima kako u razumijevanju tumora na molekularnoj razini tako i u prijenosu tog znanja za dobrobit pacijenta. Vrijeme univerzalnog pristupa u dijagnosticiranju i liječenju bolesti koji nisu prilagođeni pojedincu odlazi u povijest. Moderna medicina je preventivna, prediktivna i personalizirana što znači implementaciju molekularno dijagnostičkih metoda i znanja dokazane kliničke značajnosti.

Caris Molecular Intelligence (CMI)

Servisna usluga Caris Molecular Intelligence(CMI) je jedinstvena usluga profiliranja tumora na molekularnom nivou koja onkolozima pruža mogućnost odabira klinički najdjelotvornije terapije prilagođene svakom pacijentu. Koristeći različite napredne tehnologije profiliranja, CMI servis pronalazi relevantne biološke promjene u tumoru te ih povezuje s terapijama dokazane kliničke učinkovitosti. Od 2009. godine CLS vodi registar u kojem prati kliničke ishode bolesnika koji su primili terapiju vođenu rezultatima molekularnog profiliranja tumora.
Analizom sakupljenih informacija nedvojbeno je dokazano da su bolesnici liječeni lijekovima odabranim na temelju rezultata CMI duže živjeli u odnosu na pacijente kod kojih je terapija odabrana bez molekularnog profiliranja. Najveća vrijednost CMI leži u činjenici da se radi o opsežnoj analizi koja se temelji na znanstvenim činjenicama koje su klinički dokazane, da posjeduje stručnjake s dugogodišnjim znanstvenim iskustvom te da kontinuirano osvježava podatke.

CMI analiza posebice se preporuča u slučajevima:

 • Agresivnih tumora kod kojih su standardna terapija i vrijeme za terapiju ograničeni.
  • Melanom
  • Tumor gušterače
 • Tumora koje je teško liječiti, kao što su pojedini metastatski i rezistentni tumori.
  • Tumor ovarija otporan na terapiju s lijekovima koji sadrže platinu
  • Trostruko negativni tumor dojke
 • Vrlo rijetkih oblika tumora ili tumora nepoznatog porijekla kod kojih ne postoji standardizirani protokol u liječenju.
  • Sarkom
  • Gliom

CMI analiza uključuje nekoliko suvremenih tehnologija, kao što su imunohistokemija (IHC), kromogena in situ hibridizacija (CISH), fluorescentna in situ hibridizacija (FISH), sekvenciranje sljedeće generacije (NGS), sekvenciranje po Sangeru, pirosekvenciranje, analiza fragmenata i lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu (RT-qPCR). Jedino analiza temeljena na svim ovim tehnikama omogućava sveobuhvatni uvid u biologiju tumora na genomskom i proteinskom nivou. Ovakav pristup, zajedno s velikom bazom podataka tumora analiziranih ovim servisom, CMI čini jedinstvenim na području molekularnog profiliranja tumora i jedinim servisom koji je odobren od strane FDA-a (U.S. Food and Drug Administration) i NCCN (The National Comprehensive Cancer Network) te je jedini laboratorij s odobrenim ISO15189 certifikatom kojim se potvrđuje kvaliteta i stručna izvedba svakog segmenta CMI usluge-od primanja uzorka, njegove obrade do interpretacije rezultata.

Caris Molecular Inteligence je usluga koja:

 • Objedinjuje različite tehnologije s ciljem dobivanja sveobuhvatne slike promjena na molekularnom nivou tumora.
 • Na temelju opsežnog pregleda svjetske kliničke literature pridružuje određene biomarkere specifičnom odgovoru tumora na pojedine lijekove.
 • Omogućava onkolozima izbor odgovarajućeg lijeka ili kombinacije lijekova, ali i izbjegavanje neučinkovitih terapija.
 • U nekim slučajevima, CMI omogućuje izbor terapije van standardnih protokola liječenja
 • Na temelju rezultata molekularnog profiliranja tumora pacijenta informira onkologa i pacijenta o relevantnim kliničkim studijama u tijeku.
 • Isporučuje izvješće s klinički relevantnim informacijama.
 • Isporuka rezultata događa se u vrlo kratkom vremenu (10-14 dana).

Caris Life Sciences®

Caris S više od 80 000 profiliranih pacijenata i vrhunski certificiranom uslugom, Caris je vodeća kompanija u području molekularnog profiliranja.

Video