za_lijecnke

Caris Molecular Intelligence je usluga molekularnog profiliranja tumora koja na molekularnom nivou  određuje jedinstvena obilježja tumora s ciljem pomoći onkolozima u odabiru najučinkovitije terapije. Uspoređujući biomarkere tumora pacijenta dobivene uporabom najsuvremenijih metoda kao što su IHC, FISH/CISH, PCR i NGS s podacima kliničkih studija vodećih istraživača u području onkologije, CMI pruža onkolozima informacije o klinički učinkovitim terapijama te terapijama koje su neučinkovite ili su čak rizične zbog toksičnih nuspojava.

Caris Life Sciences provodi analize molekularnog profiliranje tumora od 2008. godine. Molekularno profiliranje je napravljeno za više od 80 000 pacijenata s različitim vrstama solidnih tumora. Većina analiza napravljena je pri dijagnozi različitih vrsta raka kao što su rak dojke, jajnika, pluća, debelog crijeva, gušterače i melanom. Trenutno, uslugu molekularnog profiliranja tumora CSL-a koristi više od 6 500 onkologa širom svijeta pri čemu je u više od 90% slučajeva terapija prilagođena rezultatima analize.

Kliničke studije pokazuju da, ovisno o vrsti tumora, terapija koja je određena na osnovu rezultata molekularnog profiliranja tumora uvelike povećava učinkovitost. Ovisno o studiji, od 27% do 72% pacijenata koji su primali terapiju na temelju profiliranja imali su značajno poboljšanje ispitivanog parametra, bilo da se radilo o OS (ukupno preživljavanje) ili PFS (razdoblje do progresije bolesti).

Analizom 12 265 izvješća CLS molekularnog profiliranja došlo se do sljedećih podataka:

 • u 93% slučaja navedeno je barem 10 lijekova koji su povezani s kliničkom učinkovitošću,
 • u 97% slučajeva je utvrđeno da prethodno planirana terapija ne bi bila klinički učinkovita
 • u 49% analiza najučinkovitiju terapiju čini lijek iz skupine klasičnih citostatika (kemoterapija)
 • u 45% predloženih terapija terapiju čini kombinacija citotoksične i ciljane (biološke) terapije
 • u svega 2% predloženih terapija radi se samo o ciljanoj terapiji
 • u svega 3% slučajeva analizom nije bilo moguće odrediti djelotvornu terapiju

Bez obzira na indikacije sadržane u izvješću, kliničko znanje i iskustvo onkologa, i dalje su temelj za određivanje odgovarajućeg liječenja svakog pacijenta. Molekularno profiliranje je dodatni dijagnostički alat koji donosi korisne informacije onkologu potrebne u odabiru najdjelotvornijeg liječenja za svakog pacijenta.

MI profile izvještaj:

MI profile izvještaj nudi klinički relevantne informacije potrebne onkologu kako bi individualizirao liječenje pacijenta. Svaki izvještaj sastoji se od nekoliko dijelova:

 • Molecular Intelligence™ Summary. U ovom dijelu napisan je pregled svih lijekova s potencijalnom kliničkom učinkovitošću, lista potencijalno neučinkovitih lijekova i relevantne, kliničke studije u tijeku.
 • Detailed Summary. Dio izvještaja u kojem su rezultati analize svih biomarkera. U ovom dijelu izvještaja navode se:
  • Koji su biomarkeri povezani s određenom terapijom.
  • Metoda/tehnologija korištena u analizi pojedinog biomarkera.
  • Rezultat analize pojedinog biomarkera.
  • Pridruženost svakog pojedinog biomarkera s kliničkim odgovorom na terapiju.
  • Stupanj pouzdanosti korelacije pojedine lijek/biomarker kombinacije.
 • Clinical Trials Connector™. Lista relevantnih kliničkih studija u tijeku odabranih s obzirom na tip tumora i promjena na molekularnom nivou.
 • Literature Level of Evidence and Biomarker Descriptions. Analiza znanstvene literature koja potkrepljuje podatke u izvještaju.
 • Detailed Report of all Analyses Performed. Vrlo detaljan opis rezultata za svaki pojedini biomarker, opis korištene tehnike za njegovo određivanje te opis uloge biomarkera u biologiji tumora.

Na zahtjev onkologa, OnkoLab će osigurati i dodatne konzultacije s vodećim stručnjacima Caris Life Sciences u području molekularne genetike i patologije. Te konzultacije su dio usluge CMI. Oni će prezentirati i pojasniti izvještaj u kontekstu prošlih analiza, daju uvid u slučajeve onkoloških pacijenata čije su analize tumora pokazale slične rezultate te pregled relevantnih kliničkih publikacija. Nadalje, na temelju tipa tumora i biomarkera stručnjaci Caris Life Sciences mogu pomoći i u odabiru potencijalnih kliničkih studija u tijeku i ponuditi dodatne stručne publikacije za potrebe pravdanja troškova liječenja koji nisu u skladu sa standardnim protokolima.

Video

„Iza svakog uzorka koji stigne u CLS nalazi se živa osoba kojoj je potrebna naša pomoć“

 • dr.sc. Zoran Gatalica, dr. med., Izvršni direktor medicinskog odjela

„Naša je namjera osloboditi od patnje što je moguće više pacijenata“

 •  dr. sc. David D. Halbert, glavni izvršni direktor

MI profile izvještaj

Untitled