Tipovi tumora pogodni za analizu

CarisMolecularIntelligence® je test pogodan za sve tipove solidnih tumora. Uzorak koji se analizira uzima se od tkiva tumora tijekom kirurškog zahvata ili se uzima tijekom biopsije.

S obzirom da se farmakogenetski biljezi mijenjaju tijekom vremena, a pogotovo nakon uzimanja lijeka/lijekova najbolje je analizirati „svježi“ uzorak. No, ukoliko je nemoguće osigurati svježi uzorak analizu je moguće napraviti i na starijem uzorku.

CLS analiza je posebno korisna za kliničko liječenje u sljedećim slučajevima:

  • Nepoznati/agresivni primarni tumor- gušterača, sarkom, gliom
  • Prvi ciklus liječenja nije bio uspješan, nema daljnjih smjernica- mokraćni mjehur, probavni trakt, glava i vrat, bubreg, melanom, štitnjača
  • Tumor ovarija- otpornost na lijekove s platinom, bolest se vratila
  • NSCLC- za usmjeravanje daljnjeg liječenja nakon neuspješnog prvog ciklusa
  • Tumor dojke- trostruko negativni tumori dojke, usmjeravanje liječenja za bolesnike s metastazama
  • Tumor debelog crijeva- neuspjeh liječenja 5FU i oksaliplatinom, irinotekanom
  • Tumor nepoznatog postanka- čak ako je primarni poznat, koju terapiju dalje izabrati?

Tehnologija koja se koristi u testiranju

Za identifikaciju i detaljne studije svakog individualnog farmakogenetskog biljega, CLS koristi imunohistokemiju (IHC), fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH), kromogenu in situ hibridizaciju (CISH), sekvenciranje sljedeće generacije (NGS), sekvenciranje po Sanger-u, pirosekvenciranje, analizu fragmenata lančanom reakcijom polimeraze u stvarnom vremenu (RT-qPCR).

IHC– mjerenje razine ekspresije proteina
FISH i CISH– određivanje delecija gena, amplifikacija, translokacija i fuzija
NGS– određivanje sekvence gene (mutacije i fuzije)
Pirosekvenciranje– određivanje i kvanifikacija mutacija i metilacija
RT-qPCR– određivanje ekspresije određenog gena

Najveća vrijednost ovih podataka je zapravo njihova opsežna analiza koja se temelji na znanstvenim činjenicama, dugogodišnjem znanstvenom iskustvu te kontinuiranom osvježavanju podataka.

Organizacija postupka testiranja

Howtumorprofilingworks